O wewnętrznej emigracji pewnego patrioty

Drukuj

Tarnowska gazeta lokalna TEMI odmówiła publikacji tego tekstu w jakiejkolwiek formie, w tym jako listu do redakcji z sugerowanymi poprawkami.

Szanowni Państwo,

Z informacji prasowych wynika, że Tarnów stanie się już wkrótce sceną nowej odsłony żałosnego wodewilu z ks. Jackiem Międlarem w roli głównej. Nie analizując więcej zamierzonej (?), kokieteryjnej nieporadności, z jaką hierarchia kościelna obnosi się „nie wiedząc” co zrobić z wymagającym wysoce wyspecjalizowanej opieki psychologicznej młodym człowiekiem, dość nieszczęśliwie zresztą mającym bardzo zgubny wpływ na wcale spory odłam populacji, tej najsłabszej, najbardziej ekonomicznie upośledzonej i najbardziej podatnej na populistyczny bełkot, chciałbym zwrócić uwagę na prowokacyjny charakter ustanowienia Tarnowa nowym miejscem „zesłania” pseudokapłana Międlara w kilku kontekstach: po pierwsze wciąż rosnącego problemu z codzienną wandalizacją tarnowskiej przestrzeni publicznej ( niezliczone już bazgroły „zdobiące” miasto a zawierające systematycznie treści antysemickie i czytelne tylko dla wtajemniczonych neonazistowskie kody – dzieło cierpiących na chroniczny głód autorytetu środowisk kibolsko-narodowych, dla których Jacek Międlar jest kimś w rodzaju racjonalizującego takie działania flecisty z Hameln) oraz , po drugie, niepokojącej zbieżności niektórych wątków obsesyjnie przemycanych przez Jacka Międlara jako „patriotycznych” z równie obsesyjnym przekazem ideologicznym amerykańskiej organizacji neonazistowsko-terrorystycznej tzw. Kościoła Jezusa Chrystusa Chrześcijanina – poniżej przytaczam je w oryginale i wyłącznie w celach poznawczych ( na ironię niech zakrawa fakt, że „bezsilni” hierarchowie „proponowali” Międlarowi „studia” w USA jako taki jakby sposób na jego medialną „neutralizację”. Deradykalizacja osób sfanatyzowanych jest oczywiście możliwa jakkolwiek bardzo trudna, natomiast ciekawe w jakim to prestiżowym ośrodku akademickim miałby on te „studia” odbywać… Może zapoznałby się wtedy np. z tymi publikacjami  na temat związku miedzy homofobią a tłumionym homoseksualizmem ang. latent homosexuality : http://www.scientificamerican.com/article/homophobes-might-be-hidden-homosexuals/  i http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/17/study-homophobia-homosexual_n_7816390.html)

O Żydach ( za „ironmarch”) : „WE BELIEVE that the Cananite Jew is the natural enemy of our Aryan (White) Race. This is attested by scripture and all secular history. The Jew is like a destroying virus that attacks our racial body to destroy our Aryan culture and the purity of our Race. Those of our Race who resist these attacks are called „chosen and faithful.” John 8:44; 1 Thessalonians 2:15; Revelations 17:14; WE BELIEVE that there is a battle being fought this day between the children of darkness (today known as Jews) and the children of light (Yahweh, The Everliving God), the Aryan Race, the true Israel of the bible. Revelations 12:10-11

American Nazi Party o ” wartościach cywilizacyjnych”: „We must have an America in which White men and women can live and work, in their homes and in the streets of our cities, without fear. We must have a government which is not only a guarantor of public order and safety and which preserves the right of White citizens to keep and to bear arms, which is the ancient hallmark of a truly free people, but we must have government which maintains an eternal vigilance against the enemies, both internal and external, of a White America. Every tendency towards degeneracy and subversion, every threat to our racial integrity, every form of organized crime and vice, every element which threatens public terror or chaos must be weeded out and utterly destroyed.

American Nazi Party o rodzinie: „We demand a strengthening of the family unit, as an indispensable cornerstone of a healthy Aryan society. Towards this goal, we further demand that Motherhood be elevated from the position of low esteem which it occupies today to a position where it is universally recognized as the noblest position to which any Aryan woman can aspire.We believe that a sound and orderly society requires a stable family unit, with defined relationships between the sexes as well as between parent and child. We also believe that Aryan men and Aryan women have distinctive but complementary social roles to play, and that just as the man is the natural breadwinner and warrior, so the woman is the natural homemaker. We further recognize the importance of the unique role that Nature has assigned to the woman as the creator of the next generation of racial life, and consequently believe that a special degree of respect should be accorded to her as mother. Finally, we believe that the man, as head of the household, should be able to provide for his family without requiring his wife to abandon home and children in order to compete in the job market out of economic necessity.”

W większości są to treści albo złośliwie stygmatyzujące, złowrogo archetypiczne albo banalnie wtórne, istniały kiedy jeszcze nikomu nic się nawet nie śniło o żadnych uchodźcach, „zagrożeniach”, zorganizowanym ruchu LGBT, a Polska była krajem w którym słowa „Żyd”, „żydowskie” były słowami tabu. Tym bardziej niepokojące jest namolne lansowanie osób takich jak Jacek Międlar pod mylącym pretekstem ich jakoby temperowania i to w ostatnim już kontekście, trzecim, szczególnie delikatnej, złożonej i potencjalnie wybuchowej sytuacji międzynarodowej. Udzielanie tym osobom możliwości zaistnienia na forum publicznym, w jakimkolwiek charakterze, czy jakakolwiek inna forma ich promocji są nie tylko skrajnie nieodpowiedzialne, całkowicie sprzeczne z interesem publicznym i misją dydaktyczną mediów , ale też mają istotny wpływ na pojawiające się coraz częściej zachowania irracjonalne, agresywne, patologiczno -paranoidalne, ożywiają do tego dyskurs i politykę społeczna opartą na naukowo błędnej konspirologicznej teorii dziejów, a dalej wprowadzają niepokój, zamęt pojęciowy i chaos poznawczy, niszcząc nieodwracalnie z trudem wypracowywany konsensus spoleczny. ( patrz: Jeffrey M. Bale „Political paranoia v. political realism: on distinguishing between bogus conspiracy theories and genuine conspiratorial politicshttps://www.miis.edu/media/view/18981/original/balePOPartconspire.pdf

Dlatego ja, Jozef Kapustka, tarnowianin, pedał i żydowski pachołek, protestuję przeciwko obecności Jacka Międlara w przestrzeni publicznej oraz proszę wszystkie odpowiednie instutucje i właściwe do tego organy o podjęcie wszystkich niezbędnych działań w celu wyeliminowania z tejże przestrzeni zachowań haniebnych, niegodnych jak również wszelkich form dyskryminacji ze względu na swiatopogląd, narodowość, orientację seksualną i wyznawaną religię. Będę wdzięcznym za opublikowanie tego tekstu.

Z poważaniem.

za oryginałem z portalu natemat.pl

Bibliografia:

* S.R. Shearer: „Transitioning from Christianity to Fascismhttp://www.antipasministries.com/html/file0000284.htm
* „Paranoid Conspiracism and the Righthttp://www.politicalresearch.org/1999/02/27/right-woos-left/

Czytaj również